5ª edició del Programa d’emprenedoria social de Barcelona Activa

Continguts del programa

  • Sessions de formació: per donar les eines i habilitats emprenedores necessàries per consolidar les bones condicions econòmiques i tècniques dels projectes i per maximitzar-ne l'impacte social positiu.
  • Tutories personalitzades i seguiment: sessions individuals amb cada projecte per a revisar-lo, resoldre els dubtes de l'equip promotor i proporcionar millores relacionades amb la matèria impartida en cada etapa del procés i sessions grupals amb tots els projectes per generar sinergies i millorar col·lectivament la gestió emocional del procés d'emprendre.
  • Sessions relacionals: coneixement d'experiències emprenedores d'èxit i visites a empreses socials del territori.
  • Dinars en xarxa amb persones referents.
  • Suport a la difusió i visibilització del projecte emprenedor.


Premis

Premi a la millor iniciativa emprenedora 12.000€ projecte guanyador, 6.000€ primer finalista, 3.000€ segon finalista i reconeixement al projecte més intercooperador del Programa.


Coneix algunes iniciatives que ja han participat :-) --> LINK 


Per poder accedir al contingut cal que completis l'enquesta d'autoevaluació inicial. Ho pots fer clicant el botó "Autoavaluació inicial" que trobaràs al lateral dret de la pàgina.

Los itinerarios